ЗА ПРОЕКТА
КЛИЕНТ:
ДАТА:

Май, 2020

УСЛУГИ:
  • Програмиране
  • Facebook реклама
С КАКВО И КАК ПОМОГНАХМЕ?
Искането на екипа, стоящ зад autoexpress-2.com беше да създадем модул, за управление на работните процеси, който да се интегрира в сайта. Модулът комбинира всички вътрешнофирмени процеси като оптимизира работата на всички хора от екипа в автосервиза. Част от възможностите на модула са:
  • Издаване на документи
  • Пускане на поръчки
  • Фактуриране
  • Работа с фискални операции
  • Водене на склад
  • Доставчици
  • Персонал и заплати
  • Отчети и справки
Резултатът? Бърз и лесен за работа модул, който подобри работата на екипа на autoexpress-2.com.